Verhuizen naar Zwitserland – Visa

Zwitserland heeft een zeer robuuste houding ten opzichte van immigratie, en niet-Zwitsers die in het land willen werken, hebben een soort vergunning of visum nodig.

EU-burgers met een permanent arbeidscontract hoeven geen visum aan te vragen, maar moeten toch een werkvergunning krijgen. Ze kunnen het na aankomst aanvragen en zullen doorgaans 2-4 weken nodig hebben.

Alle andere staatsburgers die in Zwitserland willen werken, hebben voor aankomst een visum no-dig en hebben ook toestemming nodig om te werken. Beide documenten komen van de Zwitserse ambassade in het land van herkomst. In sommige gevallen zullen ze ook andere documenten moe-ten aanleveren, zoals hun strafblad.

2018-09-18T10:56:59+00:00 Moving To: Zwitserland|About: |